> ATS Inspect > Product Description

0000-00-00

Yönetim Modülü

Kolay Yapılandırma ve Kurulum

ATS Inspect Yönetim Modülü, sistem yapılandırmasını düzenler ve denetler. Bu süreç, ürün ve görüntü kurulumu, istasyon kurulumu, parçalar, konumlar, arızalar ve ürünle ilgili diğer bütün kalemleri içerir. Sistem özelliklerinin birçoğu kullanıcılar tarafından yapılandırılabilir; sürükle-ve-bırak fonkisyonu genel yapılandırmayı hızlandırır. Görselleri aktarma ve belirli ürünlerle ilişkilendirebilme özelliği, denetimlerde kurulumunun hızlı işlemesini sağlar. Ayrıca, kontrol listesi sorularını oluşturmak ve bu soruları iş istasyonlarına atamak amacıyla kullanılan bir Yönetici Modülü bulunur.

Çoklu dil setleri mevcuttur. Veri dosyalarının kullanıcı tarafından yapılandırılabilir olması, her istasyonda gösterilen dilin kullanıcı tanımına bağlı olarak değiştirilmesini mümkün kılar. Böylelikle, değişik dilleri konuşan çalışanlar tesis içerisinde verimli bir şekilde çalışabilirler. Ayrıca, verileri giren ve düzenleyen personeli tanımlamak amacıyla kullanıcı/grup güvenliği de kurulabilir.


Product DescriptionATS Inspect 6.0 Webinar: Defect, Scrap and Rework Analysis Software

We are proud to introduce a brand new version of our industrial quality management software, ATS Inspect 6.0, which is designed to improve product quality and reduce...