Profil společnosti

www.ats-global.com

ATS je nezávislým dodavatelem řešení pro průmyslovou a procesní automatizaci a uživatele informačních technologií po celém světě. Firma byla založena roku 1986 a je odborníkem na všechny tři stupně automatizační pyramidy - řízení, provádění a informace.

Jako inovativní strategický partner pro know-how, jsme schopni poskytnout odbornost v následujících oblastech:

  • Control Technologie
  • SCADA*/HMI**
  • Programovací jazyky
  • Komunikace a sítě
  • Databáze
  • Výrobní systémy (MES)
  • Lean Six Sigma & kvalita

Od svého založení v roce 1986 jsme vyvinuli sedm typů obchodních aktivit, speciálně pro potřeby podpory kompletního životního cyklu automatizačních a IT systémů:

Consulting
Konzultace

Konzultanti ATS použitím osvědčených metod, myšlením orientovaným na zeštíhlení výroby a praktickými zkušenostmi pomáhají zákazníkům optimalizovat výrobní a obchodní procesy. Nezávislost technologie, dodavatele a produktu, spolu se zaměřením na potřeby zákazníka, vede k optimálnímu doporučení návrhu systému nebo produktu. >> info

Projects
Projekty

ATS dodává projekty od návrhu systému až po úplnou implementaci, spuštění (na požádání i globálně) a závěrečné předání uživateli spolu se smlouvami o úrovni služeb (SLA) na flexibilní balíčky školení a poskytování servisu v režimu 24/7. ATS často úzce spolupracuje se zákazníky jako strategický partner a preferovaný dodavatel. Standardizované metodiky projektů vedou k efektivním a opakovatelným implementacím, lokálně nebo globálně. >> info

On-Site Support
Podpora

Poskytování znalostí a kapacit firmám pro krátkodobé a dlouhodobé projekty jako strategický partner v lokálním nebo globálním rozsahu. Pracoviště je věc vaší volby, naši inženýři mohou pracovat ve vaší firmě, v některém z našich vývojových středisek nebo na pracovišti určeném pro spuštění projektu. Tým ATS poskytuje podporu na místě jak pro údržbu, tak pro nové projekty. >> info

Products
Produkty a partneři

Produkty ATS spojují škálu produktů ATS a partnerů s důrazem na naše zkušenosti v oborech komunikací, sítí a celkových řešení. Jsme celosvětovými distibutory špičkových hardwarových a softwarových produktů. >> info

Software Development
Vývoj software

Kdekoliv je to možné, ATS doporučuje zákazníkům používat běžně komerčně dostupné (COTS) produkty. Pokud COTS software není k dispozici, náš tým vývoje softwaru může zajistit rychlý vývoj aplikace postupem RAD (Rapid Application Development). Vývoj softwaru ATS má pro zajištění této služby k dispozici významná střediska v Austrálii, Evropě a USA. >> info

Training & Workshops
Školení

Nabízíme standardní školení a na zakázku připravené kurzy v oblasti údržby, vývoje, informačního managementu nebo dle vašich požadavků. Naše kurzy jsou navrženy speciálně pro váš obor a využíváme při nich svých odborných školicích zařízení. Všichni naši kvalifikovaní školitelé mají praktické odborné zkušenosti a know-how pro aplikaci teoretických poznatků v praxi. Školení se může konat přímo na pracovišti, ve vašem regionu nebo v některém z našich školicích středisek. ATS vydává oficiálně uznávané diplomy a osvědčení o školení. >> info

Máme své zaměstnance po celém světě. V ČR působíme od roku 2006.

www.ats-global.com


* SCADA = Supervisory Control And Data Acquisition
** HMI = Human Machine Interface


Siemens Automation Solution Partner
ATS je Siemens Automation
Solution Partnerem

www.ats-global.com
ATS Inspect 5.5 je rychlejší, chytřejší a efektivnější

ATS pokračuje ve vývoji a zkvalitňování svého softwarového řešení pro sběr dat a řízení operací vizuální kvality pod názvem ATS Inspect a uvádí na trh jeho...