> ATS Inspect > Starter Kit

ATS Inspect - Základní sada

Chápeme, že nikdo nemá peníze nazbyt, přesto potřebujete něco, co vám sníží náklady. ATS vám nyní nabízí možnost vyzkoušet výhody Inspectu na pilotním projektu za minimální náklady. Dodáme vám potřebný hardware, software a samozřejmě školení. Získáte tak vše pro okamžité uvedení Inspectu do provozu.

Přenosná základní sada ATS Inspect (jedna licence)

HP Tablet PC + jedna licence na všechy níže uvedené moduly + 3-denní školení pro 1 osobu dle rozvrhu školení ATS:
 • Admin
 • Cockpit
 • Layout Manager
 • Form Composer
 • Data Collect
 • Variable Data Collect
 • Auditor
 • Classic Reporting
 • Reporting Services
 • Event Service
 • Costing
 • Mobile Applications
 • ATS Interlink

Cena: € 9,950.00 / $13,930.00 USD

ATS Inspect Pilot

Licence pro všechny moduly ATS Inspect uvedené níže + 5 days konfigurace u zákazníka:
 • Admin
 • Cockpit
 • Layout Manager
 • Form Composer
 • Data Collect
 • Variable Data Collect
 • Auditor
 • Classic Reporting
 • Reporting Services
 • Event Service
 • Costing
 • Mobile Applications
 • ATS Interlink

Níže můžete vidět příklad nastavení pilotního projektu ve verzi attribute data collection.


Cena: Kalkulována individuálně. Cena zahrnuje pouze náklady na práci a výdaje za hardware. Rozsah pilotního projektu je omezen na jeden výrobek nebo polotovar. Náklady na software budou fakturovány pouze v případě úspěchu pilotního projektu.

Kontaktujte nás, ihned se do projektu pustíme.


ATS Inspect 5.5 je rychlejší, chytřejší a efektivnější

ATS pokračuje ve vývoji a zkvalitňování svého softwarového řešení pro sběr dat a řízení operací vizuální kvality pod názvem ATS Inspect a uvádí na trh jeho...